DCSIMG

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

הפקדות

האם ניתן להפקיד כספים באופן עצמאי לחשבונות בקופה?

  • לא, החשבונות המתנהלים בקופה הם במעמד "שכיר" ועל פי תקנות האוצר ההפקדות לחשבון במעמד שכיר מבוצעות אך ורק ע"י המעסיק.

האם ניתן להפקיד כספים באופן עצמאי לאחר פרישה?

  • לא, החשבונות המתנהלים בקופה הם במעמד "שכיר" ולכן גם לאחר פרישה לא ניתן לבצע הפקדות לחשבונות במעמד עצמאי.