האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

משיכות

האם בעת הפרישה, חייבים למשוך את מלוא הסכום שהצטבר בקופה  ?

 • לא, לא חייבים למשוך את מלוא הסכום בעת הפרישה.

 

האם בעת הפרישה ניתן למשוך בחלקים ?

 • את מרכיב הפיצויים ניתן למשוך באופן חד פעמי כסכום אחד במועד על פי שיקול דעתך.
 • את מרכיב התגמולים ניתן למשוך בחלקים מעת לעת על פי שיקול דעתך.
  אנו ממליצים להיוועץ באנשי מקצוע טרם ביצוע המשיכה.

כיצד ניתן למשוך את הכספים בחשבון הקופה?

 • למלא טופס הוראת משיכה. טופס הוראת משיכה.
 • להחתים מו"ח או עו"ד לצורך זיהוי על גבי הטופס.
 • לצרף צילום ת.ז.
 • לצרף אישורי מס, באם קיימים
 • לשלוח בדואר סניפים לקופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי (טפסי מקור בלבד).
 • בנוסף ניתן להגיע פיזית למשרדי החברה ולחתום בפני עובדי החברה או למסור את הטופס.
   

מרגע קבלת טפסים תקינים ועל פי הוראת ותקנות האוצר, טיפול בהוראת משיכה יבוצע עד 4 ימי עסקים.

 

האם ניתן לבצע משיכה לזכות חשבון עו"ש בבנק אחר ולא רק לחשבון המתנהל בבנק לאומי?

 • כן, ניתן לבצע משיכה לזכות חשבון עו"ש בכל בנק בארץ.
  במקרה של משיכה בבנק אחר מבנק לאומי,  יש לצרף אישור ניהול חשבון או צילום המחאה.