DCSIMG

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

לרשותך מספר ערוצים להתקשרות עם הקופה:

  • פנייה בדוא"ל  pniyot.kuptag@bankleumi.co.il
  • טלפון:  076-8855004      
  • רכזת תחום עמיתים  - גב' יפית בר-לב
  • מנהלת מח' עמיתים – גב' רוזלי דויטש
      טלפון:  076-8859908