האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 Doctors 

 Doctors 

תנאים לקבל המענק

מענק ההשתתפות בדמי החבר הינו בכפוף להמצאת טופס חתום ע"י ההסתדרות הרפואית לישראל וכתב התחייבות חתום ע"י החבר. המענק ישולם בזיכוי לחשבון הלקוח בתשלומים חודשיים שווים של 1/12 מסכום המענק. בכפוף לחיוב חודשי של 4,000 ש"ח לפחות, בכרטיסי האשראי שהונפקו ע"י לאומי בחשבון ולחתימה על טפסים מתאימים. הזיכוי של התשלום החודשי יינתן בכל חודש עוקב לחודש בו התקיים החיוב החודשי המפורט לעיל. פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי. אין כפל מענקים ולפיכך המענק לא יינתן לחבר ההסתדרות, אשר קיבל מענק דומה מהבנק בגין דמי חבר אחרים.