האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לרבעון רביעי ולשנת 2018: רווח נקי של 3.3 מיליארד ש"ח, תשואה להון של 9.5% לקבוצת לאומי בשנת 2018

הבנק אימץ מדיניות דיבידנד בשיעור של עד 50% מהרווח הנקי;
מתחילת 2018 הסתכמו הדיבידנד והרכישות העצמיות של מניות לסך של כ-2 מיליארד שקלים

07.03.2019

 

 • הרווח הנקי בשנת 2018 הסתכם ב-3,257 מיליון שקלים, בהשוואה ל-3,172 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-2.7%.

   
 • התשואה להון בשנת 2018 עמדה על שיעור של 9.5%, בהשוואה לתשואה מנוטרלת השפעות חד-פעמיות של 9.3% אשתקד. הרווח בשנת 2017 הושפע מהותית ממכירת מבנה שנמכר ברבעון הרביעי ומהוצאות שכר חד-פעמיות. התשואה להון אשתקד, ללא נטרול סעיפים חד-פעמיים אלה, עמדה על שיעור של 9.8%.

 

 • יחס הון עצמי רובד 1 ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכם ב-11.07%, ויחס ההון הכולל הסתכם ב-14.54%.

 

 • המשך מגמת השיפור ביחס היעילות - יחס של 60.6% בשנת 2018, בהשוואה ליחס של 62.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 • דיבידנד ורכישות עצמיות - דירקטוריון הבנק אישר מדיניות דיבידנד בשיעור שלא יעלה על 50% מהרווח הנקי בכל רבעון, וזאת נוכח השיפור העקבי בתוצאות העסקיות ועודפי ההון של הבנק. כמו כן, אישר דירקטוריון הבנק חלוקת דיבידנד בגובה 40% מהרווח הנקי של הרבעון הרביעי של שנת 2018, וזאת בנוסף לרכישה עצמית  של מניות בסך 232 מיליון שקלים שבוצעה במהלך הרבעון. סך הרכישות העצמיות במהלך שנת 2018 עמד על 700 מיליון שקלים.

 

 • הכנסות הריבית נטו בשנת 2018, בניכוי ההוצאות להפסדי אשראי, גדלו ב-6.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות להפסדי אשראי בשנת 2018 הינן בשיעור של 0.19% מהאשראי לציבור נטו, בהשוואה להוצאה בשיעור של 0.06% בשנת 2017.

 

 • ההוצאות התפעוליות בשנת 2018 ירדו בכ-78 מיליון שקלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הירידה מקורה הן בקיטון בהוצאות השכר, שקוזז חלקית על ידי מענק הירתמות לעובדים על רקע שינויים מבניים ועל-ידי ההטבה בגין רכישת מניות המדינה על-ידי העובדים,  והן מירידה בהוצאות הפחת.

 

 

 

המשך יישום אסטרטגיית הבנק:

 

 

 • לאומי ממשיך להוביל את תחום הבנקאות הדיגיטלית בישראל:
  •  PEPPER – הבנק הדיגיטלי מבית לאומי, שכולו במובייל, ממשיך להרחיב את פעילותו בישראל ובוחן אפשרויות לשיתופי פעולה בחו"ל.
  • משכנתא דיגיטלית –  מוצר מהפכני שמאפשר ללקוחות לבצע את הליך לקיחת המשכנתא בערוצים דיגיטליים, באופן פשוט, יעיל ומהיר.
  •  VIDEA - חברת ניהול תיקים חדשה המאפשרת ללקוחות כלל הבנקים לנהל תיק השקעות באמצעות פלטפורמה דיגיטלית מתקדמת ובדמי ניהול מהנמוכים בשוק.

 

 • חטיבת תפעול - חטיבת התפעול, שהחלה לפעול בינואר 2019, תיישם שיטות עבודה מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות לשם שדרוג השירות ללקוחות והמשך שיפור יחס היעילות.

 

 • מודל שירות חדש וייחודי במערכת הבנקאית- לאומי השיק לאחרונה את "לאומי 1 ללקוח", במסגרתו לקוחות הבנק יכולים לקבל שירות בנקאי מלא, בכל סניף לבחירתם וללא קשר לסניף בו מתנהל חשבונם. כמו כן, מזמינים פגישה מראש וחוסכים המתנה בתור.

   
 • גידול באשראי - לאומי ממשיך במדיניותו לצמיחה סלקטיבית באשראי, תוך ניהול סיכונים מוקפד ושמירה על איכות תיק האשראי.

   
 • מכירת לאומי קארד  - לאומי הינו הבנק הראשון שיישם את המלצות ועדת שטרום: לאומי קארד נמכרה לקרן ההשקעות האמריקאית Warburg Pincus, והסכמים תפעוליים נחתמו מול כל חברות כרטיסי האשראי.

   
 • 'גודיז' - תוכנית הנאמנות החדשה ללקוחות הבנק, אשר הושקה לאחרונה והחליפה את תוכנית הפינוקים של לאומי קארד. התוכנית מאפשרת צבירת נקודות על רכישות בכרטיסי אשראי, ולראשונה – גם על ביצוע פעולות בדיגיטל.

   
 • התרחבות לאומי בארה"ב  - במהלך השנה הושלמה עסקת מכירת 15% ממניות בנק לאומי ארה"ב לשותף אסטרטגי, במטרה להרחיב את הפעילות העסקית של חברת הבת בארה"ב.

   
 • התרחבות לאומיטק - זרוע בנקאות ההייטק של קבוצת לאומי הרחיבה השנה את פעילותה, ובתוך כך מציעה כעת שירותים פיננסיים גם לחברות הייטק אמריקאיות שאינן קשורות לישראל.

 

 

שינויים ארגוניים בלאומי:

 

 • דני כהן, ראש החטיבה הבנקאית וראש החטיבה המכהן של חטיבת התפעול, הודיע על רצונו לפרוש מהבנק, לאחר 27 שנים בקבוצת לאומי. כהן צפוי לסיים את כהונתו בתאריך 31/3/2019.

   
 • לראש החטיבה הבנקאית ימונה אילון דחבש, ששימש עד כה בתפקיד ראש אגף פיתוח עסקי בחטיבה הבנקאית. המינוי כפוף לאישור בנק ישראל.

   
 • לראש חטיבת התפעול ימונה אייל בן-חיים, ששימש עד כה בתפקיד סגן ראש חטיבת התפעול וראש אגף מטה וניהול קווי עסקים.

   
 • תמר יסעור, ראש החטיבה לבנקאות הדיגיטלית, הודיעה על רצונה לפרוש מהבנק, לאחר 12 שנים בקבוצת לאומי. יסעור צפויה לסיים את כהונתה בתאריך 31/3/2019.

   
 • מנכ"לית לאומי הכריזה על הקמת חטיבה חדשה: "חטיבת דאטה". בראש החטיבה החדשה יעמוד אילן בוגנים, חבר הנהלת הבנק המכהן כיום כראש מערך CTO/CDO. חטיבה זו, לצד האחריות הכוללת למינוף נכסי הדאטה, תהיה אחראית לפעילות הבנק הדיגיטלי פפר. בנוסף, תנהל את השיווק של הבנק.

   
 • חטיבת אסטרטגיה ורגולציה, בראשותו של חנן פרידמן, תיקרא מעתה "חטיבת אסטרטגיה, חדשנות וטרנספורמציה". החטיבה תוביל בנוסף את כל התהליכים הנדרשים להתאמת מודל הפעילות של הבנק לעולם הבנקאות המשתנה, ולהתאמת הצעת הערך של הבנק ללקוחותיו. בתוך כך, החטיבה תפעל להטמיע וליישם חדשנות דיגיטלית מתקדמת בכל הערוצים הדיגיטליים של הבנק, תוך חיבור עם קווי עסקים.

   
 • פעילות החטיבה לבנקאות הדיגיטלית תפוצל בין חטיבת דאטה וחטיבת אסטרטגיה, חדשנות וטרנספורמציה, וזאת על מנת להעמיק את הסינרגיות הטבעיות תוך מיקוד אסטרטגי מעודכן.

 

 

מנכ"לית לאומי, רקפת רוסק עמינח:

"אני רוצה להודות מעומק ליבי לדני ולתמר על התרומה הרבה שלהם לאורך שנים ארוכות, על ההישגים הגדולים, הובלת תהליכים מורכבים, התאמת לאומי לבנקאות הדור הבא ועל התמיכה והחברות שצמחה בינינו. אני מאחלת להם הצלחה רבה בהמשך דרכם.
בנוסף, אני מאחלת הצלחה רבה לחברי ההנהלה הנכנסים. אין לי ספק שתרומתם תביא את לאומי להמשיך לצעוד קדימה ולהעניק ללקוחותינו את הבנקאות הטובה ביותר."

 

 

התפתחות סעיפי המאזן:

 

 

 • ההון העצמי של קבוצת לאומי ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכם ב-35.3 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-33.2 מיליארד שקלים ליום 31 בדצמבר 2017 .

   
 • האשראי לציבור נטו ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכם ב-279.2 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-268.0 מיליארד שקלים ליום 31 בדצמבר 2017.

   
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ליום 31 בדצמבר 2018 ב-364.6 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-362.5 מיליארד שקלים ליום 31 בדצמבר 2017.

   
 • יחס המינוף ליום 31 בדצמבר 2018 עמד על 7.05%, לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

   
 • יחס כיסוי הנזילות ליום 31 בדצמבר 2018 עמד על שיעור של 121%, בהשוואה ליחס מזערי של 100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

   

 

 

לדוחות הכספיים המלאים