DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הלוואות ואשראי 

 הלוואות ואשראי 

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי

לקוחות נכבדים,


עם כניסתו לתוקף של חוק נתוני האשראי, ברצוננו ליידעכם כי לצורך בחינת בקשות למתן אשראי, הבנק יהיה רשאי לפנות ללשכת האשראי בכדי לקבל חיווי אשראי. לשם קבלת החיווי לשכת האשראי תגיש בקשה לבנק ישראל לקבלת נתוני אשראי הכלולים לגביכם במאגר.