האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לשנת 2019: רווח נקי של 3,522 מיליון ₪ ותשואה להון של 9.8% לקבוצת לאומי בשנת 2019

הבנק יחלק דיבידנד בסך 297 מיליון ש"ח; מתחילת 2019, הסתכמו הדיבידנד והרכישה העצמית של מניות לסך של כ-2.1 מיליארד ₪;
דירקטוריון הבנק אישר תוכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות במהלך 2020 בהיקף של עד 700 מיליון ₪

26.02.2020

 

 • הרווח הנקי בשנת 2019 הסתכם ב-3,522 מיליון ₪, בהשוואה ל-3,257 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של 8.1%.
   
 • התשואה להון בשנת 2019 עמדה על שיעור של 9.8%, בהשוואה לתשואה של 9.5% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת לאומי קארד, התשואה להון בשנת 2019 עמדה על 9.2%, לעומת תשואה של 9.0% בתקופה המקבילה אשתקד.
   
 • יחס הון עצמי רובד 1 ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם ב-11.88%, ויחס ההון הכולל הסתכם ב-15.67%.
   
 • המשך מגמת השיפור ביחס היעילות - יחס של 56.8% בשנת 2019, בהשוואה ליחס של 60.6% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת לאומי קארד – יחס של 58.1% בשנת 2019 בהשוואה ל-60.5% בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך 2019 יישם הבנק תוכנית התייעלות נוספת, במסגרתה בסוף השנה פרשו מרצון כ-400 עובדים נוספים מהבנק.
   
 • דיבידנד ורכישה עצמית של מניות:
  • דירקטוריון הבנק אישר תכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות, שתיושם במהלך 2020, בהיקף של עד 700 מיליון ₪.
  • דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בגובה 40% מהרווח הנקי של הרבעון הרביעי של שנת 2019, בסך של 297 מיליון ₪.
  • הדיבידנד המצטבר לשנת 2019 הסתכם ב-1,409 מיליון ₪.
  • במהלך 2019 בוצעה רכישה עצמית של מניות בהיקף של 700 מיליון ₪.
  • החזר ההון למשקיעים בשנת 2019 (דיבידנד מצטבר + רכישה עצמית של מניות) הסתכם בכ-2.1 מיליארד ₪.
    
 • צמיחה בתיק האשראי – תיק האשראי של הבנק ליום 31 בדצמבר 2019, בנטרול השפעת שער החליפין, צמח בשיעור של 4.8%. הצמיחה בתיק האשראי, לרבות השפעת שער החליפין, הייתה בשיעור של 3.6%.
   
 • התיק המסחרי גדל בשיעור של 6.3%, תיק המשכנתאות גדל בשיעור של 4.7%, והתיק העסקי גדל בשיעור של 10.6%.
   
 • ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת 2019 עמדו על שיעור של כ-0.22% מתיק האשראי, בהשוואה לשיעור של 0.15% בתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול לאומי קארד). הגידול בהוצאה נובע מגידול באשראי, ירידה בגביות ושינויי סיווג.
   
 • הכנסות המימון נטו בשנת 2019, בנטרול השפעת לאומי קארד, עלו בשיעור של 10.2% בהשוואה לאשתקד, והסתכמו לסך של 10.2 מיליארד ₪.
   
 • ההוצאות התפעוליות בשנת 2019, בנטרול השפעת לאומי קארד, עלו בכ-264 מיליון ₪  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 3.5%. עיקר הגידול מקורו בהפרשה לבונוסים ומענקים, לרבות מענק חתימה בגין ההסכם הקיבוצי ובהוצאה חד פעמית בגין החלפת סדרות של איגרות חוב.

 

המשך יישום אסטרטגיית הבנק:

 

 • צמיחה בריאה - בשנים האחרונות לאומי השקיע משאבים רבים בייעול פונקציית ההוצאות, שיפור מבנה ההון וגידור וצמצום סיכונים, וזאת לצד השקעה מאסיבית בתשתית טכנולוגית, שמהווה את הבסיס לעתיד הבנקאות. כעת, לאחר הנחת התשתיות הנדרשות, המיקוד העסקי של הבנק יופנה מטבע הדברים לטובת האצת הצמיחה הבריאה.
   
 • חטיבת תפעול -  לחטיבת התפעול תפקיד משמעותי בשיפור יחס היעילות ושדרוג השירות ללקוחות באמצעות הטמעת טכנולוגיות חדשות, לרבות רובוטיקה, בכל יחידות הקבוצה.
   
 • שיפור מבנה ההון - הבנק השלים לאחרונה מהלך פורץ דרך בשוק הבנקאות בישראל של הנפקת איגרות חוב מסוג קוקו (רובד 2) למשקיעי חוץ בסך 750 מיליון דולר, עם ביקושים של מעל 4 מיליארד דולר.

 

לאומי ממשיך להוביל את תחום החדשנות והבנקאות הדיגיטלית בישראל:

 

 •  PEPPER – הבנק הדיגיטלי מבית לאומי, שכולו במובייל, ממשיך להרחיב את פעילותו והשיק השנה את אפליקציית ההשקעות INVEST, המאפשרת מסחר בשברי מניות וקרנות סל מובילות בארה"ב.
   
 • אפליקציית התשלומים PAY הרחיבה השנה את חדירתה לעולם התשלומים בבתי עסק וצפויה להמשיך את שיתופי הפעולה עם רשתות מובילות במשק.  
   
 •  לאומי דיגיטל – הרחבה של מגוון הפעולות שניתן לבצע בערוצים הישירים של הבנק: העברות מט"ח באפליקציה, פתיחת תיק ני"ע, ערבות דיגיטלית, פתיחת הרשאה לחיוב חשבון ועוד.
   
 • לאומי ממשיך להוביל את מימון תעשיית ההייטק הישראלית באמצעות לאומי טק, שהרחיבה השנה את פעילותה גם בארה"ב ובבריטניה.

 

התפתחות סעיפי המאזן:

 

 • האשראי לציבור נטו ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם ב-282.5 מיליארד ₪, בהשוואה ל-272.6 מיליארד ₪ ליום 31 בדצמבר 2018.
   
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ליום 31 בדצמבר 2019 ב-373.6 מיליארד ₪, בהשוואה
 • ל-364.7 מיליארד ₪ ליום 31 בדצמבר 2018.
   
 • יחס המינוף ליום 31 בדצמבר 2019 עמד על 7.34%, לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.
   
 • יחס כיסוי הנזילות ליום 31 בדצמבר 2019 עמד על 123%, לעומת ליחס מזערי של 100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

 

 

לדוחות הכספיים המלאים