האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מועדון צרכנות הוט 

 מועדון צרכנות הוט 

תנאי ההטבות לפותחי חשבון חדש בלאומי :

 

כל ההטבות מיועדות ללקוחות פרטיים חדשים אשר יעבירו לחשבונם באינטגרציה* משכורת חודשית ויבצעו חיוב חודשי מינימלי בכרטיס אשראי שהונפק על ידי לאומי ומשויך למועדון צרכנות הוט, בסכומים ובתנאים כמפורט להלן, וזאת לראשונה בתוך 6 חודשים מפתיחת החשבון ולאורך תקופת המבצע.
 

מענק 2100: המענק יינתן בכפוף להעברת משכורת חודשית *באינטגרציה בסך 7,000 ₪ נטו ליחיד ושימוש חודשי מינימלי בסכום של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי בנקאי של חברת ישראכרט בע"מ, שהונפק על ידי לאומי ומשוייך למועדון צרכנות הוט. המענק יינתן בשלושה תשלומים שנתיים בסך של עד 700 ₪ באופן הבא: בחודש העוקב לחודש בו התקיימו לראשונה התנאים הנ"ל, יזוכה החשבון בסך 700 ₪. בתום שנה ולאחר מכן בתום שנתיים ממועד זיכוי החשבון לראשונה, יבוצע זיכוי יחסי רק בגין החודשים בהם עמד הלקוח בתנאים הנ"ל ועד לסך של  700 ₪ בכל פעם.
הזיכוי השנתי יעשה בכפוף לניהול חשבון ע"ש הלקוח במועד הזיכוי ולתנאי המבצע.
 

הלוואה ללא ריבית : ההלוואה תינתן בסכומים המפורטים להלן בלבד, בכפוף להעברת משכורת חודשית *באינטגרציה ובכפוף לחיוב חודשי מינימלי בכרטיס אשראי בנקאי של חברת ישראכרט בע"מ, שהונפק על ידי לאומי ומשוייך למועדון צרכנות הוט, כמפורט להלן :
הלוואה בסך 30,000 ₪  : משכורת החל מ-  5,000 ₪ נטו ליחיד, חיוב חודשי מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי.
הלוואה בסך 50,000 ₪ : משכורת החל מ-  7,000 ₪ נטו ליחיד, חיוב חודשי מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי.
הלוואה בסך 70,000 ₪ : משכורת החל מ-  12,000 ₪ נטו ליחיד, חיוב חודשי מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי.
ההלוואה נושאת ריבית קבועה. הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ"ל ובתנאים שיפורטו בתנאי מבצע ובהסכם ההלוואה שיחתמו על ידו. הלוואות שתקופתן עולה על 36 חודשים - בדיקת התנאים הנ"ל תעשה עד התשלום ה- 36 (כולל) בלבד.

 

פטור מעמלות עו"ש: הלקוח יהיה זכאי להחזר של עמלות העו"ש למשך תקופה של  3 שנים בכפוף להעברת משכורת חודשית *באינטגרציה בסך של 7,000 ₪ נטו ליחיד, ובכפוף לחיוב חודשי מינימלי בסכום של 2000 ₪ בכרטיס אשראי בנקאי של חברת ישראכרט בע"מ, שהונפק על ידי לאומי ומשוייך למועדון צרכנות הוט ובכפוף לתנאי המבצע.  ההחזר יינתן בגין עמלות בגין שירותים נפוצים בחשבון עובר ושב (פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ ישיר) ובגין עמלת מינימום או בגין עמלות שנגבו במסגרת מסלולי העמלות (ככל שהלקוח הצטרף לאיזה מהמסלולים). רשימת "פעולות על ידי פקיד" ו"פעולות בערוץ ישיר" וכן רשימת מסלולי העמלות, מפורטות בתעריפון ללקוחות יחידים ועסקים קטנים (חלק 1 "חשבון עובר ושב סעיפים 1 (א) ו- 1 (ג) ) באתר הבנק.

 

ההצטרפות לכל אחת מההטבות מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים ובאישור הבנק.

 

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן הלוואה. אישור ההלוואה, סכומה ותנאיה כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו ולחתימה על מסמכים מתאימים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

*אינטגרציה – משכורת המועברת על ידי המעסיק ישירות לחשבון הבנק של הלקוח ובאמצעות מסלקה בין בנקאית.

 

ניתן לקבל פרטים נוספים גם בטלפון שמספרו 5521*