האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ייעוץ פנסיוני 

 ייעוץ פנסיוני 

גילוי נאות

גופים להם הבנק מספק שירותי תפעול

 

להלן רשימת הגופים המוסדיים והמוצרים הפנסיוניים בניהול אותם גופים, להם מספק הבנק שירותי תפעול, נכון למועד עריכת מסמך זה:

 

גוף מנהל

קופות גמל/ השתלמות

אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ

אלטשולר שחם השתלמות, אלטשולר שחם גמל, אלטשולר שחם פיצויים, אלטשולר שחם חיסכון ארוך טווח לילד, אלטשולר שחם חיסכון פלוס

החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ

קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי

החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ

סוכנות-תגמולים

ילין לפידות ניהול קופ"ג בע"מ

ילין לפידות קרן השתלמות, ילין לפידות קופת גמל, ילין לפידות קופת גמל להשקעה

לאומי קמ"פ בע"מ

לאומי קופה מרכזית לפיצויים

כלל פנסיה וגמל בע"מ

כלל השתלמות, כלל תמר, כלל גמל לעתיד – להשקעה, כלל לדמי מחלה, , הדס, כלל ברזל, כלל מרכזית מסלולית, כלל פיצויים למעסיק, כללית לפיצויים, כלל תקציבית, כלל בר

קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

מגדל השתלמות, מגדל לתגמולים ולפיצויים,  מגדל קופ"ג מרכזית לפיצויים, מקפת דמי מחלה, מקפת תקציבית, מגדל השתלמות רב מסלולית IRA, מגדל חיסכון לילד, מגדל גמל להשקעה, מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA

חברת בת' למ'ד דל'ת בע"מ

קופת בל"ד

מנורה מבטחים גמל בע"מ

מנורה מבטחים השתלמות, מור מנורה מבטחים, מנורה מרכזית לפיצויים, מנורה מבטחים גמל בניהול אישיIRA  , מנורה מבטחים השתלמות בניהול אישיIRA , מנורה חיסכון לילד, מנורה חיסכון טופ, קופת גמל רשף, קופת גמל הילה, מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים, מנורה מבטחים אמיר, מנורה מבטחים יותר, מנורה מבטחים יותר, קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית, תגמולים האוניברסיטה העברית, אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית

מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופת גמל בע"מ

אומגה השתלמות מסלולית

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

מחר – חברה לניהול קופות גמל

קופת גמל מחר

השתלמות עובדי מדינה

קרן השתלמות לעובדי מדינה

עמ"י – חברה לניהול גמל

קופת גמל עמ"י

תגמולים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו, אגודה שיתופית בע"מ

קופת התגמולים של העובדים בעיריית ת"א יפו אגודה שיתופית

חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ

קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב

ק.ל.ע.-חברה לניהול קה"ש לעו"ס בע"מ

ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כללי

החברה המנהלת של קה"ש של עובדי חברת החשמל

קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בעמ

יהב רופאים-חברה לניהול קופ"ג בע"מ

רופאים קרן השתלמות

יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ

 

 

גופים עימם הבנק אינו קשור בהסכמי הפצה

 

להלן רשימת הגופים המוסדיים אשר הבנק אינו קשור עמם בהסכם הפצה, וכן פירוט המוצרים הפנסיונים לגביהם לא חל הסכם הפצה עם הבנק, נכון למועד עריכת מסמך זה.


מוצרים פנסיוניים לכלל האוכלוסייה

 

קרנות פנסיה:

 

הגוף המוסדי

שם הקרן

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

מיטב דש פנסיה מקיפה, מיטב דש פנסיה כללית

הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה, הלמן אלדובי קרן פנסיה כללית

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה, אלטשולר שחם פנסיה כללית

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

פסגות קרן פנסיה מקיפה, פסגות קרן פנסיה כללית

 

 

קופות גמל:

 

הגוף המוסדי

שם הקופה

קל גמל בע"מ

קל השתלמות כללי, קל השתלמות כללי פאסיבי, קל השתלמות אג"ח, קל השתלמות מניות, קל השתלמות אג"ח פאסיבי, קל השתלמות מניות פאסיבי, קל השתלמות מדד מניות ישראל, קל השתלמות מדד אג"ח ישראל, קל השתלמות מדד חו"ל, קל השתלמות אג"ח צמוד מדד בינוני, קל השתלמות חו"ל, קל השתלמות חו"ל פאסיבי, קל גמל לחסכון אג"ח,  קל גמל לחסכון מניות,  קל גמל לחסכון חו"ל, קל גמל לחסכון מדד אג"ח,  קל גמל לחסכון מדד מניות, קל גמל לחסכון מדד מניות ישראל, קל גמל לחסכון מדד אג"ח ישראל,  קל גמל לחסכון חו"ל, קל גמל לחסכון אג"ח צמוד מדד בינוני, קל גמל לחסכון מדרגות עד 50, קל גמל לחסכון מדרגות 50-60, קל גמל לחסכון מדרגות 60 ומעלה.   

 

 

מוצרי ביטוח:

הבנק אינו קשור בהסכמי הפצה עם מוצרי ביטוח חיים

 

קופות גמל בניהול אישי:

הבנק אינו קשור בהסכמי הפצה עם קופות גמל בניהול אישי (IRA)

 

קופות גמל להשקעה:

הבנק אינו קשור בהסכמי הפצה עם קופות גמל להשקעה, קופות גמל להשקעה – חיסכון לכל ילד

 

קרנות פנסיה וותיקות

 

מוצרים פנסיוניים עבור סקטור מסוים/ עובדי מפעל או גוף מסוים בלבד:

 

קופות גמל:

 

הגוף המוסדי

שם הקופה

ארם גמולים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ

 ארם עד 50, ארם 50-60, ארם 60 ומעלה

גל -  ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ

 גל גמל לבני 50 ומטה, גל גמל לבני 50-60, גל גמל לבני 60 ומעלה, כלנית גמל לבני 50 ומטה, כלנית גמל לבני 50 עד 60, כלנית גמל לבני 60 ומעלה, הגומל גמל

החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ

מינהל-השתלמות - כללי, מינהל – השתלמות –מניות, מינהל – השתלמות - אג"ח

החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

קרן השתלמות עובדי חברת חשמל

החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות – קלאסי כללי , רום – ספיר מניות, רום – רביד אג"ח ללא מניות,  רום מסלול הלכה

החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי

קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי

החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ

סוכנות-תגמולים

החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ

הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי, הנדסאים וטכנאים – מסלול מניות, הנדסאים וטכנאים – מסלול אג"ח

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ

קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי, קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח, קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות

החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ

ק.ס.מ, ק.ס.מ אג"ח, ק.ס.מ מניות

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

השתלמות משפטנים, השתלמות משפטנים מנייתי, השתלמות משפטנים ללא מניות

החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ

עובדי המדינה -כללי, עובדי המדינה -אג"ח ממשלת ישראל, עובדי המדינה – משולב אג"ח עד 15% מניות, עובדי המדינה – מניות, עובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

השתלמות שופטים

הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

הנדסאים גמל – מסלול עד 50, הנדסאים גמל – מסלול 50-60, הנדסאים גמל – 60 ומעלה, שדות גמל לבני 50 ומטה, שדות גמל לבני 50 עד 60, שדות גמל לבני 60 ומעלה

חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ

פיצויים עיריית ת"א - לבני 50 ומטה, פיצויים עיריית ת"א - מסלול לבני 50-60, פיצויים עיריית ת"א -מסלול 60 ומעלה, פיצויים עיריית ת"א – סער מניות, פיצויים עיריית ת"א - שחר

 

הגוף המוסדי

שם הקופה

חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50, תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה, תגמולים האוניברסיטה העברית 50-60, תגמולים האוניברסיטה מניות, אישית לפיצויים – אוניברסיטה עברית, קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית

יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

פ.ר.ח – כללי, פ.ר.ח – אג"ח ללא מניות

יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

אחים ואחיות - מסלול כללי, אחים ואחיות - מסלול ללא מניות

יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

השתלמות רופאים – כללי, השתלמות רופאים - אג"ח ממשלת ישראל, השתלמות רופאים מניות

מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ

מחוג מסלול כללי, מחוג  מסלול לבני 50 ומטה, מחוג  מסלול לבני 50 עד 60, מחוג מסלול לבני 60 ומעלה

מחר – חברה לניהול קופות גמל בע"מ

מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל, מחר גמל מניות, מחר גמל לבני 50 ומטה, מחר גמל לבני 50 עד 60, מחר גמל לבני 60 ומעלה

עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ

מישור, מסלול מישור אג"ח, מישור מסלול הלכה, מורים על יסודי, מסלול - אג"ח, מורים על יסודי מסלול הלכה

עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

עו"ס גמל לבני 50 ומטה, עו"ס גמל לבני 50 עד 60, עו"ס גמל לבני 60 ומעלה

עוצ"מ -אגודה שיתופית לניהול קופות גמל

עוצ"מ – מסלול אג"ח ממשלות, עוצ"מ – מסלול לבני 50 ומטה, עוצ"מ – מסלול לבני 50 עד 60, עוצ"מ – מסלול לבני 60 ומעלה

עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ

קרן השתלמות עוצ"מ

עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ

קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות, קופת גמל עמ"י מסלול לבני 50 ומטה, קופת גמל עמ"י  50-60, קופת גמל עמ"י  60 ומעלה, קופת גמל עמ"י מניות

ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ

ק.ה.ר

ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ

ק.ל.ע מסלול כללי, ק.ל.ע מסלול אג"ח עד 25% מניות

קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

קו הבריאות לבני 50 ומטה, קו הבריאות לבני 50-60, קו הבריאות לבני 60 ומעלה

קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית

אל על אג"ח, אל על מניות,  אל על עד 50, אל על 50-60, אל על 60 ומעלה

קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ

תעשיה אוירית מסלול לבני 50 ומטה, תעשיה אוירית מסלול לבני 50 עד 60, תעשיה אוירית מסלול לבני 60 ומעלה

קופת"ג של עובדי עירית חיפה

עריית חיפה עד 50, עריית חיפה 50-60, עריית חיפה 60 ומעלה

קרן החיסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

קרן החיסכון לצבא הקבע כללי, קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות, קרן החיסכון לצבא הקבע מניות

קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ

מורים וגננות - מסלול כללי, מורים וגננות - מסלול הלכה, מורים וגננות - מסלול אג"ח, מורים וגננות - מסלול כללי, מורים וגננות - מסלול הלכה, מורים וגננות - מסלול אג"ח

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ

מורים תיכוניים - מסלול כללי, מורים תיכוניים - מסלול הלכה, מורים תיכוניים - מסלול אג"ח, מורים תיכוניים - מסלול כללי, מורים תיכוניים - מסלול הלכה, מורים תיכוניים - מסלול אג"ח

רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

רעות-כללית, רעות - אג"ח ללא מניות, רעות מניות, רעות שיקלי, רעות אג"ח עד 10% מניות

שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

שובל, שובל עד 50, שובל 50-60, שובל 60 ומעלה

שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

שיבולת-תגמולים, שיבולת - השתלמות

תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ

עיריית ת"א תגמולים מסלול אג"ח., עיריית ת"א תגמולים מסלול מניות, עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 50 ומטה, עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 50 -60, עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 60 ומעלה

 

 

מוצרים פנסיוניים, לגביהן לא חל הסכם הפצה שנחתם עם החברה המנהלת של הקופה, נכון למועד עריכת מסמך זה  (קופות מוחרגות בגופים עימם נחתם הסכם הפצה)

 

קופות גמל שהוחרגו - כלל האוכלוסייה:

 

                                             הגוף המוסדי               

שם הקרן

הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

הלמן אלדובי -  מחלה

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע,  מנורה מבטחים אמיר מדד בגין, מנורה מבטחים יותר מסלול א, מנורה מבטחים יותר מסלול ב, מנורה מבטחים יותר מסלול ג

כלל פנסיה וגמל בע"מ

בר, בר א', כלל לדמי מחלה

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה, כל מסלולי תגמולים שיטת הפניקס, כל מסלולי השתלמות שיטת הפניקס

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

מקפת דמי מחלה

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

מיטב דש בטחון מבטיח תשואה 4.5%, מיטב דש בטחון מבטיח תשואה 5.5%, מיטב דש בטחון

 

 

קופות גמל  שהוחרגו - סקטוריאליות:

 

                                             הגוף המוסדי               

שם הקרן

הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ

קופת גמל למשרתי הקבע בצה"ל  - לגילאי 50 עד 60, קופת גמל למשרתי הקבע בצה"ל - לגילאי 60 ומעלה, קופת גמל למשרתי הקבע בצה"ל עד 50, גמל דיסקונט אג"ח ממשלת ישראל, גמל דיסקונט לבני 50 ומטה, גמל דיסקונט לבני 50-60, גמל דיסקונט לבני 60 ומעלה

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

רשף עד 50, רשף 50-60, רשף 60 ומעלה, מור מסלול מניות, מור  מנורה מבטחים עד 50, מור  מנורה מבטחים 50-60, מור  מנורה מבטחים 60 ומעלה, הילה עד 50, הילה 50-60, הילה 60 ומעלה

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל, נייר אמריקאי. איילון אגוד תגמולים עד 50, איילון אגוד תגמולים 50 עד 60, איילון אגוד תגמולים 60 ומעלה

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

פסגות לעמיתי חבר עד 50, פסגות לעמיתי חבר לבני 50-60, פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה