האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 מסלולי משכנתא 

 מסלולי משכנתא 

מגבלות בנק ישראל על חלק מההלוואה בריבית משתנה

לפי הוראת בנק ישראל (הוראת ניהול בנקאי תקין 329 - מגבלות למתן הלוואות לדיור) - היחס בין חלק ההלוואה לדיור בריבית משתנה, לבין סך ההלוואה לדיור, לא יעלה על 66.66%.

 

* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל