האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 תעריפי עמלות 

 תעריפי עמלות 

הטבות ללקוחות עם מוגבלות

בהתאם לכללים של בנק ישראל, לקוחות עם מוגבלות, עם נכות מעל 40% (בהתאם לאישור משרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי) זכאים ל– 4 פעולות פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר. אחת לשנה מתבצעת בדיקה בדבר הכדאיות לצירוף לקוחות אלה למסלול העמלות הבסיסי על סמך פעילותם בשנה החולפת. ככל ומסלול העמלות הבסיסי ימצא כדאי, הלקוחות יצרפו באופן אוטומטי תוך מתן הודעה על כך. יובהר כי באפשרות הלקוחות לבטל צירופם למסלול העמלות הבסיסי באמצעות הודעה לבנק. הזכאות להטבה כרוכה בהצגת אישור הנכות לבנקאי והסכמת הלקוח לדיווח הזכאות בהטבה במערכות הבנק.