DCSIMG

 חברי הנהלת הבנק 

 חברי הנהלת הבנק 

בשמת בן-צבי

רו"ח בשמת בן-צבי מונתה בראשית 2017 לתפקיד מנהלת סיכונים ראשית ומנהלת החטיבה לניהול סיכונים בלאומי.


בטרם מינויה, כיהנה כראש אגף אסטרטגיה וראש מטה מנכ"לית לאומי. לפני כן שימשה במגוון תפקידים בלאומי, כעוזרת אישית לראש החטיבה העסקית, סוחרת בחדר עסקאות בחטיבה לשוקי הון, וכרו"ח בחטיבה לכספים.


בן-צבי הינה בוגרת תואר ראשון בכלכלה, חשבונאות ומחשבים מאוניברסיטת בר-אילן, ובוגרת MBA עם התמחות בניהול פיננסי מאוניברסיטת ת"א. התמחתה במשרד רו"ח PWC קסלמן וקסלמן.