DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 חברי הנהלת הבנק 

 חברי הנהלת הבנק 

חנן פרידמן

עו"ד חנן פרידמן מכהן כראש חטיבת אסטרטגיה, חדשנות וטרנספורמציה בלאומי החל מאפריל 2019. לפני כן, שימש כראש חטיבת אסטרטגיה ורגולציה וכראש חטיבת ייעוץ משפטי בלאומי.


פרידמן כיהן כעו"ד במשרד ליפא מאיר ושות' בשנים 1999-2005, ומשנת 2005 שימש כיועץ המשפטי הראשי של הראל השקעות, ביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ, והחברות הבנות שלה.


פרידמן הינו בוגר ומוסמך של הפקולטה למשפטים מאוניברסיטת בר-אילן.