DCSIMG

 קבלת דואר מלאומי 

 קבלת דואר מלאומי 

סוג השירות
מאפיינים
יתרונות
הצטרפות
סוג השירות

מייל ירוק

מייל ירוק

מאפיינים
קבלת הודעות הדואר מלאומי בתיבת דואר פרטית באתר לאומי, במקום בדואר נייר.
*מיועד ללקוחות פרטיים בלבד.
יתרונות
  • ידידותי לסביבה - חוסך בנייר
  • מאובטח ומוצפן
  • זמין בכל עת
הצטרפות
סוג השירות

תיבת הדואר שלי

תיבת הדואר שלי

מאפיינים

קבלת הודעות הדואר מלאומי לתיבה אישית ומאובטחת באתר לאומי.
קרא עוד >>

יתרונות
  • זמין - ניתן לצפות בהודעות בכל עת
  • נוח - מעקב פשוט אחר ההודעות
  • בטוח - רק בעלי הרשאות בחשבון יכולים לקרוא את הודעות הדואר
הצטרפות

השירות ניתן למנוי ללאומי באינטרנט, ללא צורך בהצטרפות לשירות.

סוג השירות

דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני

מאפיינים

קבלת הודעות הדואר מלאומי לתיבת הדוא"ל הפרטית, במקום בדואר נייר. המידע מוגן ומוצפן באמצעים מתקדמים וניתן לצפות בו רק אחרי הקלדת קוד.
*מיועד ללקוחות פרטיים בלבד.

יתרונות
  • ידידותי לסביבה - חוסך בנייר
  • בטוח לשימוש -מאובטח ומוצפן באמצעות קוד
  • פשוט לשימוש
הצטרפות