switch_images_interval = 300;
	if('objectFit' in document.documentElement.style === false) {
			var images_desktop = document.getElementsByClassName('switch_image_desktop');
			var images_mobile = document.getElementsByClassName('switch_image_mobile');
			
			for(var i=0;i < images_mobile.length;i++) {
				var next_image_src = images_mobile[i].src;
				var next_parent = images_mobile[i].parentElement;
				
				next_parent.style.backgroundImage = 'url(' + next_image_src + ')'; 
				
				images_mobile[i].style.display = 'none';
			}
			
			for(var i=0;i < images_desktop.length;i++) {
				var next_image_src = images_desktop[i].src;
				var next_parent = images_desktop[i].parentElement;
				
				next_parent.style.backgroundImage = 'url(' + next_image_src + ')'; 
				
				images_desktop[i].style.display = 'none';
			}
		}
	
רוצים להשקיע בראש שקט?

רוצים להשקיע בראש שקט?

היכנסו ל- VIDEA וקבלו הצעה לתיק השקעות חכם בהתאמה אישית!

למידע נוסף
	
		stripHome1("35083", false);
	
כל המידע והשירותים הייחודים לתקופה זו

כל המידע והשירותים הייחודים לתקופה זו

למידע נוסף
סבא וסבתא: לומדים דיגיטל מבלי לצאת מהבית

סבא וסבתא: לומדים דיגיטל מבלי לצאת מהבית

הירשמו למגוון סדנאות היכרות עם כלים
דיגיטליים שחשוב להכיר בתקופה הזו.

למידע נוסף
	
		stripHome1("35081", false);