DCSIMG

 הטבות לסטודנטים 

 הטבות לסטודנטים 

סטודנטים, לאומי מעניק לכם תנאים מעודפים ומגוון הטבות בניהול החשבון האישי

 • פטור מעמלות עו"ש

 • פיצול שובר שכר הלימוד עד 6 תשלומים ללא ריבית והצמדה

 • פטור מדמי כרטיס אשראי + מועדון סטודנט

 • הלוואות בתנאים מיוחדים - למימון שכר לימוד ולכל מטרה

 

 

הטבות נבחרות בחשבון עובר ושב:

 

 • פטור מעמלת הפקדת מזומן על ידי פקיד
 • פטור מעמלת הפקדת מזומן בערוץ ישיר
 • פטור מעמלת הפקדת שיק על ידי פקיד
 • פטור מעמלת הפקדת שיק בערוץ ישיר
 • פטור מחיוב על פי הרשאה/בהוראת קבע בערוץ ישיר  

 

הטבות במט"ח:

 

 • הטבה של 50% בעמלת חליפין בין מטבע ישראלי למטבע חוץ (כפוף לעמלת מינימום).
 • הטבה של 50% בעמלת חליפין בין מטבע חוץ למטבע חוץ (כפוף לעמלת מינימום).
 • הטבה של 50% על ביצוע פעולות בבנקנוטים.

 

הטבות בפעולות בשוק ההון: 

 

 • קנייה/מכירה מניות הנסחרות בבורסה בת"א - 0.500 אחוז גביה
 • קנייה/מכירה אג"ח הנסחרות בבורסה בת"א - 0.350 אחוז גביה
 • דמי ניהול ניע ישראל - לרבעון  0.075 אחוז גביה
 • דמי ניהול ניע חו"ל - לרבעון  0.100 אחוז גביה

 

לרשימת ההטבות המלאה >>

 
 
 
 

הבהרות

 
 • הפירוט המלא והמחייב של ההטבות - בתעריפון העמלות, כפי שיתעדכן מעת לעת.
 • ההטבות והתנאים מיועדים לבעלי חשבון "לאומי סטודנט" והינם בכפוף לקריטריונים שיהיו נהוגים בלאומי מעת לעת.
 • לאומי רשאי לשנות ו/או לבטל את התנאים ו/או ההטבות בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי ו/או הנפקת כרטיס אשראי.
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי.