האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.03.2016

רווח נקי של 459 מיליון שקלים ללאומי ברבעון הראשון של 2016

 • רווח נקי של 459 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2016, בהשוואה לרווח של 1,182 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד אשר כלל רווחים חד-פעמיים בגין מכירת מניות החברה לישראל (532 מיליון שקלים נטו) ומובילאיי (212 מיליון שקלים נטו)
 • בעקבות שינוי שיעור מס החברות מינואר 2016, נכללה בתוצאות הרבעון הראשון של 2016 הוצאה נטו של 122 מיליון שקלים
 • ההכנסות בגין הפסדי אשראי ברבעון הראשון של 2016, הסתכמו ב-123 מיליון שקלים, המהווים 0.19% מסך האשראי לציבור, וזאת לעומת הוצאות להפסדי אשראי שהסתכמו ב-81 מיליון שקלים (כ-0.13%) ברבעון המקביל אשתקד 
 • תשואת הרווח הנקי על ההון (בחישוב שנתי) ברבעון הראשון של 2016 הסתכמה ב-6.6%
 • יחס הלימות ההון רובד 1 הגיע ל-9.96%, המהווה גידול בהשוואה ליחס של 9.58% ב-31.12.15
 • יחס ההון הכולל הגיע ל-14.28%, המהווה גידול בהשוואה ליחס של 13.74% ב-31.12.15

 

בהתאם לאסטרטגיית הבנק:

 

 • ירידה של 245 מיליון שקלים (קיטון של 11.0%) בהוצאות התפעוליות, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
 • האשראי למשקי בית ועסקים קטנים בישראל גדל ב-1,274 מיליון שקלים (גידול של כ-1%) בהשוואה ל-31.12.15 וב-8,851 מיליון שקלים (גידול של כ-7%) בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
 • האשראי לבנקאות המסחרית (חברות middle market) בישראל גדל ב-477 מיליון שקלים (גידול של כ-1.4%) בהשוואה ל-31.12.15 וב-3,399 מיליון שקלים (גידול של כ-11%) בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
 • הבנק ממשיך להוביל את תחום הבנקאות הדיגיטלית בישראל באמצעות פיתוח טכנולוגיות והטמעת מוצרים דיגיטליים חדשניים עבור לקוחותיו
 • במהלך 2016 ישיק הבנק פעילות בנקאות דיגיטלית ראשונה מסוגה בישראל, במטרה לאפשר ללקוחותיו לנהל את כלל הפעילות הבנקאית שלהם באמצעות המובייל

 

לאומי מציג גידול בכל הפרמטרים המאזניים ביחס לרבעון המקביל אשתקד:

 

 • ההון העצמי של קבוצת לאומי ליום 31 במרס 2016 הסתכם ב-29.3 מיליארד שקלים, לעומת 26.6 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2015 (גידול של 10.1%) ו-28.8 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 1.9%)
 • סך מאזן הקבוצה הסתכם ב-31 במרס 2016 ב-425.6 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-399.3 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2015 (גידול של 6.6%), ול-416.5 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 2.2%)
 • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-31 במרס 2016 ב-264.1 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-250.3 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2015 (גידול של 5.5%) ול-261.4 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 1.0%)
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31 במרס 2016 ב-330.4 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-305.0 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2015 (גידול של 8.3%), ול-328.7 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 0.5%)