האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ריבית משתנה כל 5 שנים, צמודה למדד 

 ריבית משתנה כל 5 שנים, צמודה למדד 

הלוואה צמודת מדד בריבית שמשתנה בתום כל תקופה של 5 שנים.

במסלול זה לבחור הריבית משתנה בתום  כל חמש שנים בהתאם

 

ב- לשינוי "עוגן אג"ח צמוד". עוגן זה, בהתייחס לריבית משתנה כל חמש שנים, הינו שיעור התשואה הריאלי הממוצע הקלנדרי של תשואות אגרות חוב ממשלתיות במגזר הצמוד, אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, כפי שהוא מתפרסם על-ידי בנק ישראל, בטבלת "  התשואה הריאלית הנגזרת מאמידת עקום אפס (ממוצעים חודשיים, אחוזים)", בשורת "ממוצע קלנדרי" בעמודה המתייחסות לתקופה לפידיון של חמש שנים.

 

שיטות החזר טווחי שנים התנהגות הריבית הצמדה למדד המחירים לצרכן עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם
שפיצר 10-30(בדילוגים של 5 שנים) משתנה בתום כל 5 שנים בהתאם ל" עוגן אג"ח צמוד" בהתייחס לריבית משתנה כל חמש שנים צמודה ללא עמלת היוון בנקודת שינוי הריבית

 

למה זה יכול להתאים לכם?

  • כי אתם מעוניינים באפשרות לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה) ללא תשלום עמלות היוון, אחת לחמש שנים
  • כי במסלול זה הריבית משתנה רק כל 5 שנים, שהינה תדירות גבוהה יחסית להלוואות בריבית משתנה

 

בין היתר כדאי לקחת בחשבון

 

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

*התנאים המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים ובנספחים שייחתמו בין הלווים לבין הבנק.

 

ניתן לקבל פרטים מלאים על המסלולים השונים אצל נציגי לאומי למשכנתאות בסניף, או במוקד לאומי ישיר למשכנתאות: 3200*
חשוב להדגיש כי האמור הינו מידע כללי בלבד ולצורך נוחות, ואינו מהווה תחליף לכל ייעוץ מקצועי ו/או אחר בנושא זה. התנאים המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים שייחתמו בין הלווים ובין הבנק. העמדת ההלוואות ו/או התנאים להעמדתן הינן בכפוף לקריטריונים של הבנק.
*לקבלת פרטים בדבר מגבלת בנק ישראל לגבי מרכיב הריבית המשתנה בעת מחזור, יש לפנות לנציג לאומי למשכנתאות

להזמנת שיחה מלאומי למשכנתאות