האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ריבית משתנה כל 5 שנים, לא צמודה למדד 

 ריבית משתנה כל 5 שנים, לא צמודה למדד 

הלוואה בריבית שמשתנה בתום כל תקופה של 5 שנים, ואינה צמודה למדד. המסלול משלב בין היציבות בהחזר החודשי (לפרקי זמן של 5 שנים) ובין הגמישות בתנאי ההלוואה, המתבטאת באפשרות לפרוע או לבצע שינויים בהלוואה ללא תשלום עמלות פירעון מוקדם (למעט עמלה תפעולית) מידי 5 שנים, בתחנות היציאה (מועד שינוי הריבית).
הריבית בהלוואה הינה על בסיס ריבית עוגן תשואות אג"ח ממשלתיות נסחרות במגזר הלא צמוד לתקופה של 5 שנים המתפרסם על ידי בנק ישראל.

 

לבדיקת עוגן תשואות אגרות חוב ממשלתיות נסחרות לא צמודות,  היכנסו לטבלת התשואות של אגרות חוב ממשלתיות, מתוך אתר בנק ישראל היכנסו לטבלת התשואות של אגרות חוב ממשלתיות, מתוך אתר בנק ישראל, וחפשו את השורה "קלנדרי" בעמודה של "5 שנים".

 

* בטבלת "התשואה הנומינלית הנגזרת מעמידת עקום אפס (ממוצעים חודשיים, אחוזים)" בשורת "ממוצע קלנדרי" בעמודה המתייחסת לתקופה לפדיון של 5 שנים.

 

 

שיטות החזר טווחי שנים התנהגות הריבית הגבלה במסגרת הנחיות בנק ישראל הצמדה למדד המחירים לצרכן עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם
שפיצר 10-30 (בדילוגים של 5 שנים) משתנה מדי 5 שנים, בהתאם ריבית עוגן תשואות אג לריבית עוגן תשואות אג"ח ממשלתיות נסחרות לא צמודות לתקופה של חמש שנים סך המסלולים בריבית משתנה לא יעלה על שני שליש לא צמודה ללא עמלת היוון בנקודת שינוי הריבית

 

למה זה יכול להתאים לכם?

  • כי אתם מעוניינים באפשרות לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה) ללא תשלום עמלות היוון, אחת לחמש שנים.
  • כי יתרת החוב אינה צמודה למדד, ולכן פוחתת בהתמדה החל מהתשלום הראשון. כלומר: בכל נקודת זמן תהיו חייבים לבנק פחות כסף.
  • כי בהלוואה זו הריבית משתנה רק כל 5 שנים, ומכיוון שהיא אינה צמודה למדד, ההחזרים החודשיים יציבים וקבועים לחלוטין, בתקופות שבין נקודות שינוי הריבית.

 

בין היתר כדאי לקחת בחשבון

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

*התנאים המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים ובנספחים שייחתמו בין הלווים לבין הבנק.