DCSIMG

 קשרי משקיעים 

 קשרי משקיעים 

שיחת ועידה בנושא הדוח הכספי של הבנק לרבעון ראשון, 2018

בתאריך 24.05.2018, בשעה 17:00 (שעון ישראל) יקיים הבנק שיחת ועידה בעניין הדוחות הכספיים.
מספר הטלפון להשתתפות בשיחת הועידה: 03-9180687 . אין צורך בקוד גישה.

בנוסף, שיחת הועידה תהיה מלווה במצגת באנגלית. ניתן יהיה לראות אותה באתר הבנק.


הקלטת שיחת הועידה תהיה זמינה להאזנה יום עסקים אחד לאחר קיומה של שיחת הועידה באתר הבנק בכתובת:

www.leumi.co.il/Lobby/Financial_Statements/40804, תחת פרק "מצגת ושיחת ועידה".

 
שיחת הועידה תיערך באנגלית, וזאת על מנת לאפשר השתתפות, במקביל, למשקיעים הן מישראל והן מחו"ל.