האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 קשרי משקיעים 

 קשרי משקיעים 

שיחת ועידה בנושא הדוח הכספי של הבנק לשנת 2019

בתאריך 26.02.2020, בשעה 17:00 (שעון ישראל) יקיים הבנק שיחת ועידה בעניין הדוחות הכספיים.
מספר הטלפון להשתתפות בשיחת הועידה: 03-9180644. אין צורך בקוד גישה.

בנוסף, שיחת הועידה תהיה מלווה במצגת באנגלית, אותה ניתן יהיה לראות באתר הבנק, לפני תחילת שיחת הועידה, בדף קשרי משקיעים, תחת מידע כספי. וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.


הקלטת שיחת הועידה, תהיה זמינה להאזנה, יום עסקים אחד לאחר קיומה של שיחת הועידה בדף קשרי משקיעים באתר הבנק, בכתובת: www.leumi.co.il.


שיחת הועידה תיערך באנגלית, וזאת על מנת לאפשר השתתפות, במקביל, למשקיעים הן מישראל והן מחו"ל.

 

שיחת הועידה אינה מהווה תחליף לדוחות המידיים ולדוחות הכספיים של הבנק, לרבות מידע הצופה פני עתיד הכלול בהם.