האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ניהול משכנתא קיימת 

 ניהול משכנתא קיימת 

שינוי הרשאה לחיוב המשכנתא

ניתן לשנות את ההרשאה לחיוב חשבון לצורך תשלום המשכנתא ובלבד שההרשאה תינתן מחשבון על שם אחד או יותר מהלווים.

 

 • במשכנתא להלוואות שהועמדו לפני 1.9.2002, יש לפנות לשירות לקוחות בטלפון 6062*.
   

להלוואות שהועמדו לאחר 1.9.2002, ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:
 

 • באתר אינטרנט של הבנק בו מתנהל החשבון אליו תרצו להעביר את ההרשאה לחיוב תשלומי המשכנתא (רלוונטי ללקוחות אשר נתנו הרשאה מתאימה בחשבונם):

להלן דוגמא לאופן ביצוע הפעולה באתר האינטרנט של בנק לאומי בחשבון האישי ללקוחות בעלי הרשאה מתאימה.
אופן מילוי הפרטים:
יש לסמן קוד מוסד:

 • קוד מס' 771 עבור הרשאה להלוואות שקליות
 • קוד מס' 218 עבור הרשאה להלוואות מט"ח

לאחר הגשת הבקשה לפתיחת הרשאה בבנק בו מתנהל חשבונך, יש לשלוח את הפרטים הבאים למוקד שירות לקוחות של לאומי למשכנתאות בכתובת hok.malmash@bankleumi.co.il:
  1. צילום מסך/ תדפיס של האישור על פתיחת ההרשאה
  2. צילום מסך/ תדפיס הכולל את שמות כל בעלי החשבון אליו תרצו להעביר את הוראת הקבע
  3. במידה ויש לכם מספר הלוואות משכנתא, יש לציין במפורש על גבי צילום המסך שצירפתם לאילו הלוואות

ברצונכם לעדכן את הוראת הקבע. (באם מדובר בכל ההלוואות יש לציין זאת).

 

במידה והנכם נתקלים בבעיה בביצוע פתיחת ההרשאה לחיוב אנא פנו למוקד התמיכה של לאומי 5522*.
במידה והנכם מעוניינים בהרשאה מחשבון שאינו מתנהל בבנק לאומי, עליכם לפנות לאתר הבנק בו מתנהל חשבונכם.

     

 • פנייה למרכז שירות הלקוחות של לאומי למשכנתאות
  באפשרותכם לפנות למרכז שרות הלקוחות בטלפון 6062* ולבקש שיישלח אליכם טופס הוראה לחיוב חשבון (טופס הכולל את מספרי ההלוואות שברצונכם לעדכן).
  עם קבלת הטופס עליכם לבצע את הפעולות הבאות:
  • החתמה של אחד מבעלי החשבון שהינו לווה במשכנתא. נדרשת התאמה בזהויות של בעלי החשבון ללווים במשכנתא. בכל מקרה אחר, הנושא ייבדק באופן פרטני ויתכן ותידרש חתימה על מסמכים נוספים.
  • קבלת אישור והחתמת הטופס ע"י סניף הבנק ממנו תגבה ההרשאה החדשה

את הטופס החתום יש לשלוח מייל לכתובת hok.malmash@bankleumi.co.il

 

 

חשוב לדעת: על מנת לספק לכם שירות מיטבי, נבקשכם לשלוח את המסמכים 7 ימים לכל הפחות, טרם מועד החיוב.


עדכון ההרשאה כפוף לבדיקת תקינות המסמכים ובדיקות נוספות, בהתאם לשיקול דעת הבנק.

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל