האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 מרכז עזבונות 

 מרכז עזבונות 

מרכז עזבונות

בחשבון נפטר, עקב הסיבות המצערות, הבנק מחויב לבצע מספר פעולות וביניהן: חסימת כרטיסי האשראי של המנוח/ה (כולל הוראות הקבע שיש בכרטיס), הפסקת כיבוד שיקים והרשאות לחיוב בחשבון. להלן הנחיות אשר ייקלו על קבלת מידע אודות תהליך הטיפול בחשבון:

Deceased's Account - Online Banking Forms >>

 

לצורך קבלת מידע על חשבון המנוח

 

באופן כללי

כדי לקבל מידע על חשבון המנוח/ה, לפני שניתן צו ירושה ו/או צו קיום צוואה, אנחנו צריכים את חתימתך על "כתב שיפוי למסירת מידע ליורשים פוטנציאליים" (מספרו באתר 317-33 317-33) וכן מסמכים נוספים המפורטים בהמשך דף זה. את החתימה על מסמכים, כולל מסמכי זיהוי יש לאמת בפני:

 • אם בישראל –אצל עו"ד מטעמך או בסניף/מרכז שירות בלאומי
 • אם בחו"ל- אצל קונסול ישראלי או נוטריון ציבורי שחתימתו וחותמו מאומתות ע"י אפוסטיל
 • מסמכי הזיהוי הנדרשים הם בהתאם לתושבות היורש הפוטנציאלי כמפורט בהמשך.

 

אם המנוח/ה תושב/ת ישראל

 • תעודת פטירה
 • צוואה או כל מסמך אחר המעיד כי הנך נמנה על יורשי המנוח/ה

 

אם המנוח/ה תושב/ת חוץ

 • תעודת פטירה (אם המנוח/ה נפטר/ה בחו"ל התעודה תאומת על ידי אפוסטיל)
 • עבור בעלי אזרחות ישראלית - מספר תעודת זהות
 • עבור בעלי אזרחות זרה - מספרי דרכונים (אחרון וכן מספרים קודמים)

 

מסמכי זיהוי נדרשים של היורשים (אם אינך מגיע/ה לסניף יש לשלוח מסמכים מאומתים כמפורט למעלה)

אם הנך יורש/ת פוטנציאלי/ת תושב/ת ישראל:

 • תעודת זהות ישראלית בתוקף

אם הנך יורש/ת פוטנציאלי /ת תושב/ת חוץ בעל/ת אזרחות ישראלית:

 • תעודת זהות ישראלית או דרכון בתוקף

 

אם הנך יורש/ת פוטנציאלי/ת תושב/ת חוץ בעל/ת אזרחות זרה :

 • דרכון זר בתוקף ומסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו – מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה) 

אם הנך מיופה/ת כח מטעם היורשים:

 • תעודת זהות או דרכון בתוקף וייפוי כח מקורי, תקף ומאומת בו מייפה היורש את כוחו של הפונה לקבלת המידע המבוקש.

 

 

לאחר קבלת צו ירושה, לצורך חלוקת הירושה

 

באופן כללי

 • לאחר קבלת צו ירושה ניתן להתקדם בתהליך, אם אחד מהצווים התקבל מבית משפט לענייני משפחה ו/או מבית דין דתי, נדרש מקור או העתק נאמן למקור.
 • מסמך ההנחיות לחלוקת הירושה נקרא "הוראות יורשים". כל אחד מהיורשים נדרש למלא אותו במלואו. ההוראות צריכות להיות ברורות ולכלול התייחסות מדויקת לחלק המסוים מכספי חשבון הבנק אותו מבקש כל יורש לקבל.

חשוב לדעת שללא הסכמת כל היורשים על אופן חלוקת הירושה, לא נוכל להתקדם בתהליך.

*במידה ויש כספת בחשבון יש לפנות לסניף בו נמצאת הכספת לטיפול בסגירתה, ללא טיפול בכספת לא ניתן יהיה לחלק את מלוא העיזבון ולסגור את החשבון.

 

הנחיות למילוי טופס "הוראות יורשים"

 • אם אין הסכמה בין היורשים- יש לקבל צו חלוקה ו/או הוראות ממנהל עיזבון. לחלופין, בהינתן אישור כל היורשים, אפשר להפקיד את הכסף לפיקדון עד להגעה להסכמה.
 • אם יורש רוצה לוותר על חלקו- יש לקבל תצהיר הסתלקות או הסכם חלוקת עזבון מאומת ולמלא את סעיף 7 בטופס הוראות יורשים המצורף מטה.
 • אם קיים מט"ח בחשבון - עליך לבחור בין המרת המט"ח למט"י לבין העברת המט"ח במטבע המקורי. אם הנך מבקש/ת להעביר את חלקך במט"ח ללא ביצוע המרה, עליך למלא טופס בקשה להעברת מט"ח 324-36 ולפרט את פרטי חשבון המט"ח המנוהל על ידך.
 • אם קיימים ניירות ערך בחשבון - כדי למכור ניירות ערך נבקש שהיורשים ימנו יורש אחד שיהווה עבורנו איש קשר לביצוע המכירה. ביצוע המכירה יהיה כפוף לשיחה של נציג הבנק כאמור עם איש הקשר לאחר השלמת כל הנדרש לצורך חלוקת הירושה. יורש/ת שמעוניין להעביר את חלקו בניירות הערך לחשבונו ללא מכירה יצטרך לוודא כי מנוהל פיקדון ניירות ערך באותו חשבון על שמו/ה ולמסור לבנק את פרטיו.  
 • אם קיימים ניירות ערך זרים בחשבון – חשוב לנו להביא לידיעתך, כי קיימות מדינות המטילות מס עיזבון או מס ירושה על נכסים שבבעלות נפטר הנמצאים בשטחן, גםם כאשר המנוח/ה אינו תושב או אזרח של אותה המדינה.

אחת מן המדינות המטילות מס עיזבון על נכסים כאמור היא ארצות הברית המטילה מס עיזבון ("US Federal Estate Tax") על נכסי עיזבון של נפטר הממוקמים בארצות הברית, לרבות על מקרקעין ומניות שהונפקו על ידי חברה אמריקאית.

ככל שהיו בבעלות המנוח/ה במועד הפטירה ניירות ערך זרים, לרבות ניירות ערך אמריקאים, ייתכן, כי חלה חבות במס עיזבון או מס ירושה לרשויות מס זרות בגין נכסים אלה.

עליך לקבל ייעוץ מס בנושא, וככל שהדבר נדרש, להגיש דו"חות לגבי הנכסים החבים במס ולשלם את חובות המס בגינם לרשויות מס זרות.

 

 

מסמכי זיהוי נדרשים

 

אם הנך יורש/ת ישראלי/ת תושב/ת ישראל:

 • תעודת זהות ישראלית בתוקף ואישור על קיום החשבון שלך.

 

אם הנך יורש/ת אזרחי/ת ישראל תושב/ת חוץ:

 • תעודת זהות או דרכון ישראלי בתוקף ואישור על קיום החשבון שלך.

אם הנך יורש/ת תושב/ת חוץ בעל/ת אזרחות זרה:

 • דרכון זר בתוקף ומסמך נוסף (מסמך הנושא כמפורט מעלה). בנוסף יש להמציא אישור על קיום החשבון שלך.

אם הנך מיופה/ת כוח:

 • תעודת זהות או דרכון בתוקף וגם ייפוי כוח מקורי, תקף ומאומת, בו מייפה היורש/ת מפורשות את כוחו של הפונה לתת בשמו ובמקומו הוראות בדבר חלוקת הירושה.

על ייפוי הכוח לכלול התייחסות מפורשת וברורה לעניין תשלום שכ"ט.

 

 

חשבון משותף עם אחר

בחשבון משותף עם נותר בחיים, בו נקבע סעיף אריכות ימים, הבנק פועל בהתאם להוראות הנותר בחיים, בכפוף לכל דין. הכספים בחשבון משותף הינם בחלקים בלתי מסוימים, ולבנק לא ידוע מה חלקו של כל שותף. נבהיר, כי אין בסעיף אריכות ימים משום קביעה ביחס לבעלות.

על יורש, המבקש לעצור את פעילות הנותר בחיים בחשבון, לפנות לבית משפט להוצאת צו איסור דיספוזיציה.

לצורך חלוקת העיזבון יהיה צורך בהסכמת הנותר בחיים או בצו חלוקה ספציפי לחשבון.

לאחר ביצוע חלוקה בהסכמה או ויתור על הכספים בחשבון המשותף לטובת הנותר בחיים, יצטרכו היורשים והנותר בחיים לחתום על טופס גריעת המנוח מהחשבון המשותף (307-09 307-09). לאחר חתימה על המסמך החשבון יישאר בבעלות הנותר בחיים בלבד.

 

 

 

רשימת טפסים: