DCSIMG

 אבטחת מידע 

 אבטחת מידע 

אמצעי האבטחה המתקדמים של לאומי

לאומי מיישם במערכותיו אמצעים מתקדמים לאבטחת פעילותך ולשמירה על פרטיותך, סודיות הנתונים והמידע העומדים לרשותך.

 

עיקר האמצעים:

 • הזדהות בכניסה למערכת - זיהוי באמצעות קוד משתמש וסיסמה אישית.
 • שאלות זיהוי - מנגנון הזדהות המאפשר קבלת שירותים בנקאיים באינטרנט ובלאומי 5522*, אשר דורשים זיהוי מוגבר, באופן פשוט, אינטואיטיבי וללא התערבות בנקאי.
 • בסיס הנתונים - מחשב הבנק ובסיסי הנתונים אינם מחוברים ישירות אל האינטרנט והגישה אל נתוני הלקוחות מוגנת באמצעות מערכות מתקדמות של אבטחת מידע.
 • הצפנת התקשורת - העברת המידע בין מחשבי הבנק למחשבך, דרך רשת האינטרנט, מתבצעת בתקשורת מוצפנת (SSL ברמה של 128bit).
 • רישום כאתר אמיתי - אתרי הבנק רשומים אצל חברת VeriSign האמריקנית כאתרים מאובטחים, ומכילים מנגנון המאפשר הפניה ל- VeriSign כגורם שלישי ובלתי תלוי, לקבלת אישור כי מדובר באתרים הרשמיים של הבנק.
 • רכיבי הגנה – מגוון רכיבי סינון ברמת תקשורת (Firewalls, נתבים וכדומה) ורכיבי הגנה וסינון תשתיתיים ואפליקטיביים.
 • לוג (יומן) פעילות - שמירת פירוט האירועים של משתמשי המערכת.
 • פיקוח ובקרה - מופעלים אמצעי פיקוח ובקרה מתמידים על ההתקשרות לאתר.
 • דיווח - המערכת מדווחת למערכות בקרה של הבנק על ניסיונות פריצה.
 • בדיקות אבטחת מידע - מתבצעות בדיקות מחמירות של המערכת ורכיביה, על ידי גורמים חיצוניים המתמחים בכך.
 • הגנה פיזית - השרתים מותקנים בלאומי, בחוות שרתים מאובטחת ומוגנת מפני גורמים לא מורשים.

 

למידע מורחב נוסף בנושאי אבטחת מידע, לחץ על הקישורים: