רקפת רוסק-עמינח

רקפת רוסק-עמינח, רו"ח  
מנהלת כללית ראשית

 

שלמה גולדפרב

שלמה גולדפרב, רו"ח  

סמנכ"ל בכיר,
חשבונאי ראשי,

ראש חטיבת החשבונאות

 

מיכל דנא

מיכל דנא  

סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת משאבי אנוש

קובי הבר

קובי הבר  

סמנכ"ל בכיר,

ראש החטיבה העסקית והמסחרית

 

עומר זיו

עומר זיו, רו"ח  

סמנכ"ל בכיר, 
ראש החטיבה הפיננסית 

תמר יסעור

תמר יסעור  
סמנכ"ל בכיר,
ראש החטיבה לבנקאות דיגיטלית

דן ירושלמי

דן ירושלמי  

סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת לאומי טכנולוגיות

דני כהן

דני כהן  

 סמנכ"ל בכיר,

ראש החטיבה הבנקאית

יואל מינץ

יואל מינץ  
סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת אשראי בינלאומי ונדל"ן 

ששון מרדכי

ששון מרדכי  

סמנכ"ל בכיר,

מבקר פנימי ראשי,

ראש חטיבת הביקורת הפנימית

הילה ערן-זיק

הילה ערן-זיק  
סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת ניהול סיכונים

חנן פרידמן

חנן פרידמןעו"ד  

סמנכ"ל בכיר,

יועץ משפטי ראשי,

ראש חטיבת ייעוץ משפטי