לאומי אחרי - קרן המאה למען דור המחר
עמותת "לאומי אחרי" משקיעה בקידומם של בני נוער וצעירים לקראת שילובם המיטבי בחברה.

פרויקטים נוספים
לאומי משקיע בפרויקטים שונים בתחום החינוך וההשכלה, בין אם במעורבות ישירה ובין אם באמצעות תרומות.