האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 פקדונות חודש עד שנה 

 פקדונות חודש עד שנה 

שם הפקדונות
נקודות יציאה
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה
שם הפקדונות


פיקדון יומי
בריבית משתנה 2-90 יום

נקודות יציאה
 • כל יום
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם הפקדונות

חציוני זמין

כל שבוע

נקודות יציאה
 • כל 7 ימים
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון טלפון 5524*

שם הפקדונות

חציוני עסקי זמין כל שבוע

נקודות יציאה
 • כל 7 ימים
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון טלפון 5524*

שם הפקדונות

6 חודשים

שקלי זמין חודשי

נקודות יציאה
 • כל חודש
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה
שם הפקדונות

חיסכון

צמוד דולר

לשנה

קרן לא מובטחת

נקודות יציאה
 • ללא נקודות יציאה
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון טלפון 5524*

שם הפקדונות

13 חודשים
שקלי עם נקודות יציאה

נקודות יציאה
 • לאחר 6,3 ו-9 חודשים
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם הפקדונות

3 שנים
פריים
עם נקודות יציאה

נקודות יציאה
 • כל 6 חודשים
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון טלפון 5522*

שם הפקדונות

3 שנים זמין כל חצי שנה

נקודות יציאה
 • כל 6 חודשים
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה
שם הפקדונות

פיקדון שקלי
7-179 ימים

נקודות יציאה
 • ללא נקודות יציאה
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי  5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם הפקדונות

פיקדון פריים
7-179 ימים

נקודות יציאה
 • ללא נקודות יציאה
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם הפקדונות

פיקדון שקלי
180-364 ימים

נקודות יציאה
 • ללא נקודות יציאה
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי  5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם הפקדונות

פיקדון פריים
180-364 ימים

נקודות יציאה
 • ללא נקודות יציאה
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי  5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*