בצעו פעולות באינטרנט וזכו בהטבות בנקאיות ובעמלות מופחתות:
הטבות ליחידים ולעסקים קטנים
הטבות לעסקים גדולים