פותחים חשבון בלאומי באמצעות האינטרנט - מכל מקום, ללא הגעה לסניף וללא תור.