הלוואה מקרן בערבות המדינה לבעלי עסקים בלאומי

בעלי עסקים בלאומי יכולים לקבל הלוואה מקרן בערבות המדינה במסלול "חרבות ברזל"


העסק שלכם זקוק לסיוע כלכלי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"? בדקו אם אתם עומדים בקריטריונים לקבלת הלוואה במסלול זה בקרן. 
בנוסף, לעסקים קטנים ובינוניים שעומדים בתנאים שנקבעו (ומפורטים מטה), ישנה אפשרות לקבלת הלוואה במסלול זה בריבית פריים בלבד. 

מי זכאי להגיש בקשה לקרן?

עוסקים פטורים , עסקים קטנים בעלי מחזור מכירות שנתי עד 10 מיליון ש"ח שבעליו הוא עצמאי הנמנה עם אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8 החל מיום 7/10/2023 ושירת במילואים 30 ימים או יותר, בעלי מחזור מכירות בשנה שקדמה לבקשה שאינו עולה על 10 מיליון ₪ תנאים אלה מתווספים לתנאי הסף המפורטים באתר האוצר אשר עשויים להשתנות מעת לעת . 
במקרה שמדובר בחברה בע"מ  הזכאות למתווה כפופה לכך שבעל מניותיו משרת במילואים כפי שהוגדר מעלה ומחזיק ב-  25% או יותר ממניות החברה

לאתר האוצר>>

 

תנאי ההלוואה

  מסלול לעסקים קטנים ובינוניים
סכום הלוואה מרבי

המסלול מאפשר הלוואות עד 8% מהמחזור או  500 א' לפי הגבוה מביניהם  ולא יותר מ- 800,000 ₪ 
עבור עוסק פטור -   עד 40 אש"ח 
 

בטחונות ככלל לא ידרשו בטוחות נוספות* אלא במקרים חריגים 
*(למעט קבלת ערבות בעלים  מבעלי המניות בלווה)
תקופת החזר כוללת  עד 5 שנים
דחיית תשלום קרן הלוואה וריבית (תקופת הגרייס) עד 12 חודשים
שיעור הריבית (שנתית משתנה)

ריבית פריים 

 

תנאים עיקריים
  • הבעלים של העסק  נמנים  על אוכלוסיית משרתי המילואים / מגויסי צו 8  החל מ7.10.2023  ושירתו 30 יום או יותר וצירפו  למסמכי הבקשה  טופס אישור מילואים או טופס ביצוע אישור מילואים
  • המסלול מיועד לעוסק פטור / קטן ולחברות בע"מ - בעלי מחזור מכירות בשנה שקדמה לבקשה שאינו עולה על 10 מיליון ₪ בחברה בע"מ  הזכאות למתווה כפופה לכך שמשרת המילואים /צו 8 מחזיק ב-  25% או יותר ממניות החברה 
  • יחולו על הלוואות שיועמדו עד ל- 30.4.2024 
  • והכל בכפוף לקריטריונים נוספים ולשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאי הקרן , הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת 
  • מטרת ההלוואה – הון חוזר (גישור על פערי תזרים מזומנים) ומיחזור הלוואות גישור שניתנו על ידי הבנק בין 8/10/2023 – 26/11/2023, בהתאם לתקנון הקרן.

 

תהליך הגשת הבקשה

  • נכנסים לאתר משרד האוצר מכאן >>
  • לוחצים על ״להגשת הבקשה"
  • חשוב! בעת מילוי הבקשה יש להקפיד ולסמן כי הבקשה מופנית לבנק לאומי
  • לאחר הגשת הבקשה, נחזור אליך טלפונית להשלמת התהליך

 

 

חשוב לדעת: לאחר הגשת הבקשה באתר האוצר, ולקראת השיחה עם הבנקאי

יש למלא את הטופס המתאים:

 

להגשת בקשה >>

 

 

*אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הבנק רשאי לשנות את שיעור הריבית בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
**אישור ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולתנאים והקריטריונים של הקרן. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת ההלוואה. תנאי ההלוואה יקבעו על ידי הבנק ויפורטו בהסכם שיחתם עם הלקוחות. פרטים מלאים בסניפי לאומי.