האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הלוואות 

 הלוואות 

עמלת פרעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור

בהתאם לתיקון בהוראות בנק ישראל לגבי עמלת פרעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור, מצ"ב דפי הסבר לנוסחאות:

 

  • הלוואות שאינן כנגד שעבוד דירת מגורים או לצורך רכישת דירת מגורים, שהועמדו ללקוחות שהם אנשים פרטיים או עסקים זעירים (עסקים שמחזור ההכנסה השנתי אינו עולה על 10 מש"ח). העמלה בהלוואות אלו מחושבת ע"פ כללים שקבע המפקח על הבנקים בהוראות ניהול בנקאי תקין 454, להלן "הלוואות לפי נוסחת בנק ישראל הלוואות לפי נוסחת בנק ישראל".

 

  • הלוואות שאינן כנגד שעבוד דירת מגורים או לצורך רכישת דירת מגורים שהועמדו ללקוחות שאינם אנשים פרטיים או עסקים זעירים ובהן, בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, העמלה מחושבת על פי כללים הקבועים מראש בבנק, להלן "הלוואות לפי נוסחת הבנק הלוואות לפי נוסחת הבנק".