האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 כרטיס לאומי CASH 

 כרטיס לאומי CASH 

הבהרות כרטיס CASH

  • הכרטיס ניתן להנפקה בחשבון הקטין בעל הכרטיס או בחשבון המתנהל ע"י צד ג' כמו הורים או סבא / סבתא
  • כרטיס מסוג ויזה בינלאומי וניתן לשימוש גם בחו"ל.
  • הכרטיס ניתן לטעינה באופן רב פעמי בבנק ובחנויות yellow ברחבי הארץ
  • טעינת הכרטיס, לפי המסלול הרלוונטי, הינה בכפוף לחתימה על המסמכים הנדרשים על ידי הבנק ולעמידה בקריטריונים שנקבעו על ידו.
  • הנפקת הכרטיס כפופה לכללים הנהוגים בבנק ובהתאם לשיקול דעתו
  • על הכרטיס יחולו תנאי הצטרפות - כרטיס לאומי CASH
  • סכום טעינה חודשי מקסימלי בגובה 2,000 ₪
  • ביצוע עסקות ומשיכות מזומן לא יעלה על סך כולל של 400 ₪ ליום