הקלות ללקוחות בנק לאומי

הקלות ללקוחות בנק לאומי בעקבות המצב הביטחוני

במסגרת הסיוע של לאומי למשרתי המילואים ולכל הלקוחות בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל", הבנק מאמץ את הרחבת מתווה בנק ישראל, אשר נכנס לתוקף החל מ-01.04.2024 ומיישם הקלות ללקוחותיו:

דחייה של תשלומי הלוואות

לקוחות פרטיים: אפשרות לדחיית תשלומים ללקוחות פרטיים לתקופה של שלושה חודשים וזאת ביחס ליתרת הלוואות בסכום מצטבר עד 100,000 שקלים. דחיית תשלום הקרן והריבית הנה ללא עלויות ריבית בגין סכום הדחייה


מי זכאי:

 • משרתי המילואים ומגויסי צו 8 וחיילי מילואים שאושפזו לתקופה של 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם מהמלחמה
 • אוכלוסייה המתגוררת או בעלת עסק במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה בהתאם לרשימה המופיעה באתר בנק ישראל
 • אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 בהתאם לרשימה המופיעה באתר בנק ישראל
 • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים**
 • נפגעי מסיבת "נובה" ברעים, נפגעי מסיבת פסיידאק, נפגעי מפגש היערכות לפסטיבל מידברן
 • חשבונות של חטופים או נעדרים

ללקוחות עם הלוואות מצטברות מעל 100 א' ₪ הנמנים על האוכלוסייה הזכאית ניתן לבצע דחיית 3 תשלומי הלוואה במתווה ללא ריבית עד 100 א' ₪ ויתר ההלוואות במתווה ריבית דה ריבית.


- אפשרות לדחיית תשלומי הלוואות לשלושה חודשים נוספים לכלל הלקוחות. דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה*.


מי זכאי:

 • כל לקוחות הבנק

 

לקוחות עסקיים:
- אפשרות לדחיית תשלומים ללקוחות עסקיים לתקופה של שלושה חודשים וזאת ביחס ליתרת הלוואות בסכום מצטבר עד 2,000,000 שקלים. דחיית תשלום הקרן והריבית הינה ללא עלויות ריבית בגין סכום הדחייה.


מי זכאי:

 • עסקים עם מחזור פעילות עד 25 מיליון שקלים (לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי) הממוקמים ביישובי העוטף, במרחק של עד 30 ק"מ עד מרצועת עזה**
 • עסקים עם מחזור פעילות עד 25 מיליון שקלים (לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי) הממוקמים ביישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל אשר פונו על ידי גורם מדינתי רשמי
 • הלוואה ללקוחות עסקיים שיתרת תקופת ההלוואה עולה על 3 שנים – תבוצע פריסה בהלוואה ייעודית
 • אוכלוסייה המתגוררת או בעלת עסק במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה בהתאם לרשימה המופיעה באתר בנק ישראל 
 • אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם רשמי נכון לתאריך 7.11.23, בהתאם לרשימה המופיעה באתר בנק ישראל  
 • חשבונות של חטופים או נעדרים 
 • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים
 • משרתי המילואים ומגויסי צו 8 וחיילי מילואים שאושפזו לתקופה של 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם מהמלחמה
 • נפגעי מסיבת "נובה" ברעים; נפגעי מסיבת פסיידאק; נפגעי מפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן 

    
לקוחות הנמנים על האוכלוסייה הזכאית עם הלוואות מצטברות עד 2 מיליון  ₪ - ניתן לבצע דחיית  3 תשלומי הלוואה ללא עלות נוספת ( ללא ריבית דה ריבית). לקוחות עם הלוואות מעל 2 מיליון ₪ הנמנים על האוכלוסייה הזכאית  ניתן לבצע דחיית  3 תשלומי הלוואה במתווה ללא ריבית עד 2 מיליון ₪ ויתר ההלוואות במתווה ריבית דה ריבית.
 

- אפשרות לדחיית תשלומים לכלל לקוחות לאומי- עסקים קטנים ובינוניים לתקופה של שלושה חודשים ללא עמלות. דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה.

 

מי זכאי:

 • כל לקוחות הבנק שהם עסקים קטנים ובינוניים עם מחזור פעילות עד 25 מיליון שקלים


להגשת בקשה לדחיית הלוואות (לא משכנתא) יש ללחוץ כאן >> לפרטים נוספים יש לפנות לבנקאי באתר ובאפליקציית לאומי מכאן >> או במוקד 5522*.

 

 

משכנתאות

- הקפאת תשלומי משכנתא למשך עד 3 חודשים נוספים (דחיית תשלום הקרן והריבית הינה ללא עלויות ריבית בגין סכום הדחייה).

 • לקוחות שביצעו בפועל הקפאה של עד 6 חודשים, יהיו זכאים להקפאה של עד 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה, כך שסך כל חודשי ההקפאה המקסימליים יהיו 9 חודשים במצטבר.
 • לקוחות שלא ביצעו הקפאה מכוח המתווה או לקוחות שקיבלו פטור מ-3 תשלומי משכנתא, יהיו זכאים להקפאה של עד 3 חודשים, בכפוף להגשת בקשה.
 • הגשת הבקשה להקפאת תשלומי המשכנתא מכוח המתווה תתאפשר בין התאריכים 1.4.24-30.6.24


מי זכאי:*

לקוחות בעלי משכנתא פעילה בלאומי נכון לתאריך 01.04.2024 בהתייחס למשכנתא עבור דירה ראשונה/משפרי דיור בלבד (לא דירה להשקעה) העונים על אחד או יותר מהפרמטרים הבאים:

 • לקוחות לאומי בקו העימות בדרום - המתגוררים ביישובים החל מקו אשדוד ועד גבול הרצועה או שהנכס ששיעבדו לטובת הבנק להבטחת ההלוואה נמצא באחד מאותם יישובים
 • לקוחות לאומי בקו העימות בצפון - המתגוררים ביישובים החל מקו הקריות עד גבול הלבנון או שהנכס ששיעבדו לטובת הבנק להבטחת ההלוואה נמצא באחד מאותם יישובים
 • לקוחות לאומי מגויסי מילואים בצו 8
 • מי שהוגדר "כנעדר" / "חטוף"
 • לקוחות לאומי בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים
 • שוטרי משטרת ישראל
 • חיילי מילואים שאושפזו לתקופה של 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם מהמלחמה.
 • משתתפי המסיבות- משתתפי המסיבה "נובה" ברעים, משתתפי "פסיידאק", משתתפי מפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן.

 


הקפאת תשלומי משכנתא למשך עד 24 חודשים:
קיימת אפשרות להקפאת תשלומי המשכנתא לתקופה של עד 6 חודשים או להקפאת חלק מהתשלום לתקופה של עד 24 חודשים במצטבר (מאוקטובר 23), בהתאם לצרכי הלקוח (ההקפאה כרוכה בריבית על תקופת ההקפאה).

 • לקוחות שביצעו בפועל הקפאה של עד 6 חודשים, יהיו זכאים להקפאה של עד 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה כך שסך כל חודשי ההקפאה המקסימליים יהיו 9 חודשים במצטבר 
 • לקוחות שלא ביצעו הקפאה מכוח המתווה יהיו זכאים להקפאה של עד 6 חודשים, בכפוף להגשת בקשה
   


מי זכאי:

 • כלל לקוחות בעלי משכנתא פעילה בלאומי נכון לתאריך 01.04.2024


לבקשת הקפאת משכנתא יש ללחוץ כאן >>
 

עמלות

פטור גורף מהעמלות המפורטות לתקופה של 3 חודשים (החל מ-01.04.2024) ,מהחלקים הבאים המפורטים בתעריפון יחידים ועסקים קטנים:

חלק 1- עמלות חשבון עובר ושב (כולו)
חלק 2 - עמלות מידע, הודעות והתראות (כולו)
חלק 3 - עמלות  אשראי
חלק 6 - עמלות כרטיסי חיוב,למעט: עמלות בגין עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחו"ל,
עמלת טיפול בירושות ועזבונות, עמלות משיכת מזומן ממכשיר מרוחק ו/או ע"י כרטיס נטען

 

מי זכאי? לקוחות שיצהירו מ 1.4.24-30.6.24 ועומדים באחד מהקריטריונים הבאים:

 • לקוחות לאומי מגויסי מילואים בצו 8 (לקוחות שקיבלו מענק מילואים שהוזרם בינואר 2024 – הדיווח הינו אוטומטי)
 • חיילי מילואים שאושפזו לתקופה של 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם מהמלחמה
 • תושבי העוטף ואוכלוסייה המתגוררת במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה
 • אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי ואשר מתגוררת או בעלת עסק הנמצא ביישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל/ ישובים שהתקבלה החלטת ממשלה לפנות אותם אבל הם לא פונו עדין בפועל
 • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים,אחים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים
 • משתתפי המסיבות – משתתפי מסיבת "נובה" ברעים, משתתפי מסיבת "פסיידאק" , משתתפי מפגש ההיערכות לפסטיבל "מידברן".
 • אוכלוסיות 1, 2, 5  ו 6- בהתאם להצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה

 

הטבות בריבית

0% ריבית על יתרת חובה (אוברדרפט) לתקופה של 3 חודשים. ללקוחות פרטיים עד 10,000 ₪ יתרת חובה וללקוחות העסקים עם מחזור פעילות של עד 5,000,000 ₪ לשנה עד 30,000 ₪ יתרת חובה (יתרת חובה שהינה חלק מהמסגרת המאושרת על ידי הבנק).

 

מי זכאי:

 • תושבי העוטף ואוכלוסייה המתגוררת במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה
 • אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי ואשר מתגוררת או בעלת עסק הנמצא ביישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל
 • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים,אחים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים***
 • ההטבה תחול רק ללקוחות הנ"ל שחשבון העו"ש שלהם, נכון למועד פרסום מתווה זה, ביתרת חובה במסגרת אשראי מאושרת
 • משרתי המילואים ומגויסי צו 8
 •  חיילי מילואים שאושפזו לתקופה של 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם מהמלחמה
 • נפגעי המסיבות – נפגעי מסיבת "נובה" ברעים; נפגעי מסיבת פסיידאק; נפגעי מפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן


הלוואות גישור למימון הון חוזר לעסקים קטנים

הלוואת גישור למימון הון חוזר ללקוחות עסקיים עד גובה המחזור החודשי ולא יותר מ-500,000 ₪.


מי זכאי:

 • כל לקוחות הבנק שהם עסקים קטנים ובינוניים


הבהרות:

- מועד הכניסה לתוקף של מתווה בנק ישראל הוא בתאריך 01.01.24, ולמשך התקופה המצוינת במתווה החל ממועד כניסה לתוקף בפועל
- פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי; העמדת ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק
- דחיית התשלומים בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק
- מתן הפטור לא חל על לקוחות בפיגור תשלומים. אישור הפטור ותנאיו וכן אישור ההקפאה ותנאיה -בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעת הבנק

- אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
- במשך תקופת ההקפאה ניתן לפנות לבנק ולבקש את ביטול ההקפאה

- האמור לא חל ביחס ללווה שנמצא בהליך משפטי. לגבי לווה שהיה בפיגור תשלומים במועד פרסום המתווה תתאפשר דחית תשלומים עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור.

*טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.