התנדבות עובדים

עובדי לאומי מתנדבים למען הקהילה
 

עובדי לאומי מתנדבים בקהילה

הפעילות למען החברה והקהילה היא חלק בלתי נפרד ממורשת לאומי ומהווה נדבך חשוב בחזון הבנק וב"דרך לאומי" מתוך תפיסה כי ללאומי חובה חברתית ומוסרית להשקיע בקהילה שבה הוא פועל.

 

שיתוף פעולה אסטרטגי מרכזי של לאומי הינו עם ארגון "אחריי! – נוער מוביל שינוי" אותו הבנק מלווה מאז שנת 2002, חיבור שפרט לתרומה משמעותית מניב עשרות חיבורים בין יחידות הבנק לקבוצות "אחריי!" וכ-1,000 מתנדבים בשנה.

עובדי לאומי עם "אחריי"
 

נדבך משמעותי בתרומה לקהילה כדרך חיים בלאומי הינו במתן ערך מוסף של קירוב המיומנות המקצועית הייחודית של העובדים לאוכלוסייה בדרך של העצמה פיננסית, בדרכים יצירתיות ובשיתופי פעולה מגוונים עם עמותות שונות הפעילות בתחום.

חינוך והעצמה פיננסית
 

לאומי דואג לרווחת אוכלוסיות נזקקות ומעניק חבילות מזון לחגים, החל משנת 2005 במסגרת מבצע "קמחא ד'פסחא". הודות לתרומה כספית של הבנק ועובדי הבנק, אשר גם אורזים ומחלקים כ-4,000 חבילות מזון למשפחות נזקקות לחג הפסח, פסחא, נבי שועייב ורמדאן.

מעל 1,000 עובדים מתנדבים כל שנה, באריזות חבילות המזון וחלוקתן למשפחות נזקקות מקרב שותפים קהילתיים עמם מתקיים שיתוף פעולה לאורך כל השנה, לנזקקים מומלצים ע"י יחידות רווחה, רשויות מקומיות, ניצולי שואה וחיילים בודדים.

סיוע לחיים
 

משנת 2017 מעניק הבנק חסות למחנה קיץ של עמותת "אתגרים" לאוכלוסיית ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים במימון מלא של המחנה, המארח במסגרת 5 ימים כ- 1500 ילדים.

מחנה אתגרים