DCSIMG
 

 Home 

 Home 

טפסים להורדה

באפשרותך להוריד ולהדפיס בקלות מגוון טפסים המשמשים אותך כלקוח

כדי להעביר טופס לבנק יש להדפיסו, למלאו, ולשלוח אותו אלינו (באמצעות פקס, שליח, דואר וכו').
באפשרותך גם לשמור את הטפסים במחשבך לעת הצורך. הטפסים נפתחים כקבצים מסוג pdf והינם נגישים.

כללי
עסקאות בתקשורת לטובת צד שלישי – רשימת מוטבים עסקאות בתקשורת לטובת צד שלישי – רשימת מוטבים
שטר חוב שטר חוב
פרטי הצטרפות תאגידים למערכות לאומי באינטרנט פרטי הצטרפות תאגידים למערכות לאומי באינטרנט
הצהרת נהנים הצהרת נהנים

 

 

סחר בינלאומי
בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטארי בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטארי
העברת מט"ח לחו"ל ולבנקים מקומיים
גביות יצוא גביות יצוא
שטר חוב בעסקאות א"ד יצוא שטר חוב בעסקאות א"ד יצוא
שינוי לאשראי דוקומנטארי שינוי לאשראי דוקומנטארי

 

ערבויות
הצהרת נהנים בקשה להוצאת כתב ערבות בנקאית
בקשה להוצאת כתב ערבות בנקאית במט"ח בקשה להוצאת כתב ערבות בנקאית במט"ח

 

תאגידים
הודעה על החלטת תאגיד בדבר פתיחת חשבונות בנק
החלטת חברה כללית
החלטת תאגיד לביצוע עסקאות עתידיות
החלטת תאגיד לייעוץ בהשקעות החלטת תאגיד לייעוץ בהשקעות
אישור עו"ד על פרטי זיהוי בגין בעלי שליטה בתאגיד
החלטת חברה/אגודה על מתן הרשאה החלטת חברה/אגודה על מתן הרשאה

 

תאגידים זרים
נוסח באנגלית של מכתב מאת עו"ד החברה על גבי נייר הפירמה שלו עם פרטים על החברה נוסח באנגלית של מכתב מאת עו"ד החברה על גבי נייר הפירמה שלו עם פרטים על החברה
החלטת תאגיד לפתיחת חשבון באנגלית החלטת תאגיד לפתיחת חשבון באנגלית
הצהרת נהנים ובעלי שליטה באנגלית הצהרת נהנים ובעלי שליטה באנגלית
הצהרה למס הכנסה באנגלית הצהרה למס הכנסה באנגלית

 

הפקדת כספים לזמן קצוב לתקופה העולה על שנה
5740-8 רנטה שקלית חודשית לשנתיים 5740-8 רנטה שקלית חודשית לשנתיים
5742-4 רנטה שקלית 6 שנים 5742-4 רנטה שקלית 6 שנים
5744-0 רנטה שקלית חודשית 12 שנים 5744-0 רנטה שקלית חודשית 12 שנים
5754-7 רנטה שקלית חודשית 10 שנים 5754-7 רנטה שקלית חודשית 10 שנים
5784-8 פרח פריים 24-35 חודשים 5784-8 פרח פריים 24-35 חודשים
5785-6 פרח ריבית משתנה 13-23 חודשים 5785-6 פרח ריבית משתנה 13-23 חודשים
5862-4 פיקדון דיגיטלי ל-72 חודשים 5862-4 פיקדון דיגיטלי ל-72 חודשים
5895-9 פיקדון דיגיטלי ל-18 חודשים 5895-9 פיקדון דיגיטלי ל-18 חודשים
חיסכון צמוד דולר לשנה קרן לא מובטחת חיסכון צמוד דולר לשנה קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד ל- 4 שנים קרן לא מובטחת חיסכון צמוד מדד ל- 4 שנים קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד ל- 5 שנים קרן לא מובטחת חיסכון צמוד מדד ל- 5 שנים קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד ל- 6 שנים עם נקודות יציאה קרן לא מובטחת חיסכון צמוד מדד ל- 6 שנים עם נקודות יציאה קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד ל- 7 שנים קרן לא מובטחת חיסכון צמוד מדד ל- 7 שנים קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד ל- 7 שנים קרן לא מובטחת חיסכון צמוד מדד ל- 10 שנים קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד ל- 13 שנים קרן לא מובטחת חיסכון צמוד מדד ל- 13 שנים קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד ל- 15 שנים קרן לא מובטחת חיסכון צמוד מדד ל- 15 שנים קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד להכנסה חודשית ל- 7 שנים חיסכון צמוד מדד להכנסה חודשית ל- 7 שנים
חיסכון צמוד מדד להכנסה חודשית ל- 15 שנים חיסכון צמוד מדד להכנסה חודשית ל- 15 שנים
חלב ודבש חיסכון לשנתיים וחצי חלב ודבש חיסכון לשנתיים וחצי
חלב ודבש חיסכון לשנתיים חלב ודבש חיסכון לשנתיים
כפתור ופרח חיסכון פריים ל-3 שנים כפתור ופרח חיסכון פריים ל-3 שנים
פרח ריבית קבועה 13-23 חודשים 5867-4 פרח ריבית קבועה 13-23 חודשים 5867-4
פרח ריבית קבועה 24-35 חודשים 5807-2 פרח ריבית קבועה 24-35 חודשים 5807-2
פרח ריבית קבועה 36-47 חודשים 5808-0 פרח ריבית קבועה 36-47 חודשים 5808-0
פרח ריבית קבועה 48-60 חודשים 5802-2 פרח ריבית קבועה 48-60 חודשים 5802-2
פרח ריבית קבועה 61-120 חודשים 5804-8 פרח ריבית קבועה 61-120 חודשים 5804-8
פרח ריבית קבועה 121-180 חודשים 5803-0 פרח ריבית קבועה 121-180 חודשים 5803-0
קפה ומאפה חיסכון בריבית משתנה ל- 6 שנים קפה ומאפה חיסכון בריבית משתנה ל- 6 שנים
קפה ומאפה חיסכון בריבית משתנה ל- 10 שנים קפה ומאפה חיסכון בריבית משתנה ל- 10 שנים
קפה ומאפה חיסכון בריבית קבועה ל- 3 שנים קפה ומאפה חיסכון בריבית קבועה ל- 3 שנים
קפה ומאפה חיסכון צמוד ל- 13 שנים קפה ומאפה חיסכון צמוד ל- 13 שנים
שוקו וניל משולב ל- 3 שנים קרן לא מובטחת שוקו וניל משולב ל- 3 שנים קרן לא מובטחת
שוקו וניל משולב ל- 4 שנים קרן לא מובטחת שוקו וניל משולב ל- 4 שנים קרן לא מובטחת
שוקו וניל משולב לשנתיים שוקו וניל משולב לשנתיים