הודעות לתקשורת

 

פניות לדובר הבנק יש לשלוח בדוא"ל לכתובת Leumi_dovrut@bll.co.il

(מיועד לפניות עיתונאים ואנשי תקשורת. לפניות בנושאים אחרים לחץ כאן)